Obywatelstwo Polskie

Obywatelstwo Polskie Płoty

Poradnik Klienta

W chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej polskie obywatelstwo dla wielu cudzoziemców nabrało szczególnej wartości. Wszystko przez ostatnie, że obywatel Polski posiada prawo wjeżdżać bez kontroli granicznych do wszystkich państw strefy Schengen. Znaczy to, że potrafiąc polski dowód osobisty można bez przeszkód podróżować, i co istotniejsze – robić na obszarze Unii Europejskiej.

Obywatelstwo Polskie Maszewo

Obywatelstwo polskie – uznanie za obywatela polskiego
Znacznie najłatwiej, ponieważ w trybie administracyjnym, spotkać można o przyznanie za obywatela polskiego. Istnieje parę możliwości, kiedy można wykorzystać taką procedurę, świadczy o niej szczegółowo Art. 30 ust. 1 Ustawy o obywatelstwie polskim. Obywatelstwo Polskie Maszewo

1. O uznanie obywatelstwa może wystąpić cudzoziemiec, który pozostaje w Polsce minimum rok na bazie zezwolenia na pobyt stały wzięty w związku z posiadaną Kartą Polaka lub polskim pochodzeniem. Najczęściej o Kartę Polaka występują kobiety z własnymi korzeniami, które zamieszkują na placu byłego Związku Radzieckiego, specjalnie na Ukrainie, Białorusi czyli na Litwie.

2. Jeśli cudzoziemiec przebywa zawsze na pole Polski, a jego pobyt opiera się na prawu na osiedlenie się, pozwoleniu na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich czy na bazie prawa stałego pobytu, oraz może spotkać o uznanie obywatelstwa. Osoba starająca się o obywatelstwo musi być czyste i bezpieczne źródło dochodu oraz tytuł prawny do mieszkania/domu. Spośród ostatniego stylu skorzystać mogą i cudzoziemcy, którzy tworzą co chwila od 3 lat w klubu małżeńskim z Polakiem/Polką albo nie posiadają żadnego obywatelstwa. Obywatelstwo Polskie Maszewo

3. O przyznanie za obywatela polskiego mogą starać się cudzoziemcy ze stanem uchodźcy, którzy stoją w Polsce minimum 2 lata a stanowią prawo do osiedlenie się.

4. Za obywatela polskiego może zostać także uznane dziecko, którego rodzic jest obywatelem Polski lub istnieje na pole RP na bazie zezwolenia na osiedlenie się czy posiada prawo stałego pobytu, a pozostały rodzic, jaki nie ma obywatelstwa polskiego wyraził wiedzę na przyjęcie dziecka za obywatela naszego świata. Podobnie wygląda sytuacja, gdy samemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie oraz mama się o przyznanie za obywatela polskiego naszego dziecka.

5. Wystąpić o uznanie obywatelstwa może i cudzoziemiec, który legalnie mieszka w Polsce nieprzerwanie od minimum 10 lat a stanowi zezwolenie na osiedlenie się, danie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu i stanowi stabilne i mocne źródło dochodu oraz tytuł prawny do klubie mieszkalnego. Obywatelstwo Polskie Maszewo

Uznanie na obywatela polskiego – procedura
Wniosek o przyznanie za obywatela polskiego wraz ze zdjęciem oddaje się do wojewody, jaki jest również pierwszą instancją postępowania. Zwykle – jeśli efekt jest dość prawy i potwierdzony dokumentami – z powodzeniem za obywatela polskiego nie stanowi kłopotu. Wojewoda może odrzucić wniosek właśnie to, gdy uzna, razem z ustawą, że nadanie obywatelstwa wnioskodawcy może posiadać zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i kształtu publicznego. Co istotne, jako iż stanowi wówczas strategia administracyjna, proszącym o przyznanie za Polaka przysługuje odwołanie od decyzji wojewody do następnej instancji, jaką jest MSWiA. Ostateczną ulicę do przyjęcia obywatelstwa zamyka negatywne orzeczenie sądu administracyjnego, do jakiego można wycofać się od negatywnej decyzji MSWiA.

Za wydanie opinii o przyznaniu za obywatelstwa polskiego zapłacić trzeba 219 złotych (jeśli wojewoda wyda negatywną decyzję, kwota taż stanowi kierowana).

Uzyskanie obywatelstwa polskiego – wniosek do Prezydenta RP
Bardzo trudniej uzyskać obywatelstwo polskie wnioskując do Prezydenta RP o jego przyjęcie. Natomiast wtedy nie właśnie dlatego, że decyzja Prezydenta RP jest niezaskarżalna i gotowa, ale też dlatego, iż nie ma podstaw prawnych, które nakazują prezydentowi wydanie wiedze na przyjęcie obywatelstwa w danym czasie. Zwykle procedura – od złożenia wniosku do jego dopuszczenia – może stać nawet rok. Z pozostałej natomiast strony ta ścieżka do własnego obywatelstwa jest lżejsza dla tych, którzy nie sprawdzają się odpowiednio długim legalnym pobytem w własnym regionie, i z drugich przyczyn chcą gościć się obywatelami Polski. Obywatelstwo Polskie Maszewo

Kto może spotkać o obywatelstwo polskie?
Wnioski o danie obywatelstwa polskiego można ustawiać w świecie (do wojewody w znaczeniu zamieszkania) lub poprzez polskie konsulaty za granicą. W obecnym faktu trzeba przygotować się na spore koszty – złożenie wniosku kosztuje 360 euro. Do tego trzeba doliczyć koszty tłumaczenia dokumentów, ich uwierzytelnienia oraz notarialnego uwierzytelnienia podpisów.

Uwaga: Jeśli składający dokumenty o obywatelstwo polskie posiadają dzieci w wieku od 16 do 18 lat, to dzieci te wymagają wyrazić wiedzę na zmianę obywatelstwa, w wypadku mniejszych dzieci zgoda taka nie jest chciana.

Obywatelstwo Polskie Maszewo

Obywatelstwo polskie – jakie dokumenty trzeba zrobić
Osoba starająca się o uznanie obywatelstwo musi przygotować szereg dokumentów. Oprócz wniosku, kolorowego zdjęcia, będą wówczas m. in zezwolenie na pobyt stały, paszport, dokumenty potwierdzające zawodowe i regularne dochody, zaświadczenie o około do klubie (wystarczy np. umowa najmu), decyzja o daniu Karty Polaka (jeśli taka jest), statusu uchodźcy (jeśli został nadany), akty urodzenia i małżeństwa wydane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego.

Osoby starające się o nadanie obywatelstwa we efekcie muszą uzasadnić, dlaczego chcą osiągnąć polskie obywatelstwo.

Uwaga: Wśród dokumentów, które powinien złożyć we efektu należy także przedstawić zaświadczenie o nauce języka polskiego na pokładzie B1 – traktuje to i cudzoziemców, obywateli unijnych ze stanem rezydenta długoterminowego. Certyfikat musi zostać dany przez Państwową Komisję do rzeczy Poświadczania Nauki Języka Polskiego jako Innego. Praktyka pokazuje, iż to jakiś z warunków, które najtrudniej spełnić cudzoziemcom. Obywatelstwo Polskie Maszewo

Zobacz również Obywatelstwo Polskie jak uzyskać?

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments