Obywatelstwo Polskie

Obywatelstwo Polskie Płoty

W chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej polskie obywatelstwo dla wielu cudzoziemców nabrało szczególnej wartości. Wszystko przez ostatnie, że obywatel Polski posiada prawo wjeżdżać bez kontroli granicznych do wszystkich państw strefy Schengen. Znaczy to, że potrafiąc polski dowód osobisty można bez przeszkód podróżować, i co istotniejsze – robić na obszarze Unii Europejskiej.

Continue Reading